Top
070-659 76 10


Välkommen till
#vårabarnsframtid

Strömsbro IF vill vara med och påverka, förbättra och göra skillnad i samhället. #Vårabarnsframtid är socialt samhällsprojekt som ska bidra till ett hållbart samhälle med trygga barn och unga som ges möjlighet till att bygga sin egen framtid.

Vi skapar mötesplatser för människor där fina och sunda värderingar råder och där vi jobbar främjande.

Vi bygger bärande relationer med barn, ungdomar och unga vuxna och genom ömsesidigt förtroende, tillit, kärlek, trygghet och ramar.

Vi skapar också arbetstillfällen till massor av ungdomar & unga vuxna där dom får arbetslivserfarenhet, utbildning, ledarskapserfarenhet och blir föredömen för barnen.

Vi gör skillnad på riktigt och vi förändrar samhället.

Läs mer 12 byggstenar På ditt språk


VI ÖPPNAR NU UPP FÖR DIG FÖDD 2007 OCH ÄLDRE ATT SÖKA JOBB TILL VERKSAMHETSÅRET 2024 OCH BLI ANTAGEN I VÅR ANSVARSMODELL, BARNENS FÖREBILDER !

DU ÄR ANSVARSFULL, HAR FINA VÄRDERINGAR, VILL GÖRA SKILLNAD, VILL SKAPA ETT BÄTTRE SAMHÄLLE OCH VILL BLI EN GOD FÖREBILD OCH FÖREDÖME FÖR BARN OCH UNGDOMAR I VÅRABARNSFRAMTID, I SAMHÄLLET, I DIN STADSDEL OCH DIN TRAPPUPPGÅNG/OMRÅDE!

ATT BLI ANTAGEN I VÅR ANSVARSMODELL INNEBÄR UTBILDNING OCH ARBETE I ETT ELLER FLERA PROJEKT SOM SOMMARGLÄDJE, RALLARBOLLEN, KNATTEFESTEN, BÄSTISOCHSNÄLLIS OCH VÅRABARNSFRAMTID!

Alla arbeten och utbildningar arvoderas och du tjänar egna pengar. Arbetet innebär oftast arbete med barn. Du jobbar alltid i grupp med handledning av vuxna pedagoger!

VILL BLI EN GOD FÖREBILD FÖR BARN OCH UNGDOMAR

TYCKER OM OCH ÄR DUKTIG ATT ARBETA MED BARN OCH MÄNNISKOR

KAN TA ANSVAR, SÄTTA GRÄNSER OCH VISA RESPEKT

ÄR DUKTIG ATT ARBETA I GRUPP MOT ETT GEMENSAMT MÅL

KAN GE & TA KONSTRUKTIV KRITIK OCH BERÖM


Ansökningstiden är 1/10 2023 – 15/12 2023 och du skickar ett mejl till [email protected] och berätta om varför just du ska få jobb. Skriv vem du är, dina intressen, erfarenhet och tankar om framtiden. SKRIV ETT CV OCH PERSONLIGT BREV ! Under januari genomför vi anställningsintervjuer och ger besked senast 30/1. Under februari genomförs dom OBLIGATORISKA utbildningarna ! Efter att du genomfört utbildningarna erhåller du ett arvode på 500kr, arbetskläder och intyg på genomförd utbildning Utbildningarna i vår ansvarsmodell omfattar intern och extern ledarskapsutbildning. Utbildningarna genomförs i samarbete med RF SISU GÄVLEBORG, LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÄVLEBORG, BIG GÄVLE och andra EXTERNA PARTNERS.

Våra byggstenar

Att genom förtroende och ansvar få unga människor att växa och utvecklas är målet med vår ansvarsmodell som startar i årskurs 6 och pågår till dom blir 20 år.

I årskurs 6 "ung entreprenörskap" så börjar barnen göra aktiviteter med små barn för att tjäna pengar till sitt företag. I årskurs 7 fortsätter dom jobba med "ung entreprenörskap" men också börja jobba på discon för årskurs 1-3 för att tjäna pengar till sitt Vävarkonto. Under denna process så får barnen lära sig jobba, ta ansvar och samarbeta. Vi jobbar mycket med beröm när dom är duktiga men också konstruktiv kritik och handledning när dom behöver korrigeras. När ungdomarna kommer upp i årskurs 8-9 kan dom bli gårdsvärdar vilket innebär större ansvar, mer arbetsuppgifter och mer förtroende. Vid gymnasieåldern kan dom bli ungdomsledare och då börjar dom jobba som ledare för yngre barn. Genom hela denna process så utbildas dom av erfarna pedagoger internt, många diskussioner, värderingsövningar och även i samarbete med RF SISU Gävleborg.

Ungdomsledare får då riktiga jobb med riktig lön inom våra fem stora projekt Rallarbollen, Knattefesten, Sommarglädje, BästisochSnällis och Vävaren. Vi skapar alltså arbetstillfällen åt massor av unga vuxna som under hela processen har utbildats och utvecklats.

Genom ansvarsmodellen så fyller vi på ungdomarnas ryggsäck inför vuxenvärlden och arbetslivet. De får med sig referenser som många gånger är ovärderliga när de ska söka jobb i framtiden. De får också ledarskapserfarenhet, arbetslivserfarenhet och fina värderingar som skapar en bra grund att stå inför vuxenlivet.

Barnen ska bli framtidens entreprenörer genom att vi främjar deras kreativa tankar och låter dem tidigt vara delaktiga i planeringen och genomförande av reseprojekt.

En grupp barn har en idé att åka på en resa tillsammans. Vi startar ett företag med dessa barn och tillsammans med en pedagog startar en lång process som avslutas med att åka på resan. Gruppen själva får själva tjäna in sina pengar och för pengarna planerar och genomför gruppen själva resan för pengarna dom tjänat in. "Resan före resan" är fantastiskt roligt, utvecklande och lärande då ungdomarna lär sig ekonomi, företag och pengarnas värde. Själva resan är liksom belöningen för allt slit som gruppen gjort och under hela projektet så bygger vi bärande relationer.

Att inkludera barn och ungdomar från olika stadsdelar med varandra. Barn från olika kulturella bakgrunder får lära känna varandra för att på så sätt motverka utanförskap och segregation. Att medvetandegöra problematiken som det faktiskt innebär när vissa stadsdelar står utanför den kulturella mångfald som vi ser i flera stadsdelar.

Det finns ett utbredd främlingsfientlighet i många stadsdelar och vi anser att det bästa sättet att motverka detta är att samarbeta med organisationer med stadsdelar där invånare med invandrarbakgrund är betydligt mer vanligt.

Det råder stor okunskap och rädsla i dessa stadsdelar som står utan den kulturella mångfald då många av ungdomarna med deras föräldrar aldrig behöver möta människor från andra kulturer förrän sent i skolåldern. All satsning på integration får oftast uteslutande till stora projekt där invandringen skapar problem i stadsdelen. Det man ofta glömmer är de stadsdelar där invandringen är väldigt lågt representerad.

Vi ska finnas på dom naturliga mötesplatserna där barn- & ungdomar befinner för att lära känna varandra och bygga relationer. Vi ska finnas på skolorna, idrottsplatserna och deras naturliga mötesplatser. Där ska vi vuxna pedagoger samtala, lyssna och vägleda men också få barn- & ungdomar att delta i vår verksamhet på kvällar och helger. Större svårighet att nå våra ungdomar då sociala medier existerar och skolan tar tid och då blir vi mer flexibla.

Många av barn och unga utöver är med i föreningslivet på sin fritid. Föreningslivet gör ett fantastiskt idéellt arbete.

Svårt att få tag på ledare och dom ledare som ställer upp har ofta sitt barn som aktiv, dom har familj och arbete. Vi vill kunna stötta upp alla idéella ledare i deras ledarskap och speciellt om dom känner oro för något barn. Vi vill att alla ledare ska vända sig till oss för att få råd och stöd, ett slags mentorskap.

Äldre människor av stor livserfarenhet och upplevt mycket i livet som yngre människor behöver ta del av.

Yngre människor har stor kunskap i samhällets utveckling och lära vidare detta.
Vi vill sammanföra generationerna för att tillsammans skapa ett vackert samhälle där vi tar hand om varandra. Att bara finnas för varandra och samtala.

Alla vi vuxna måste ta ansvar för att bygga ett hållbart samhälle där alla människor ska leva tillsammans i trygghet.

Det innebär att vuxna måste engagera sig i sin stadsdel och barn- & ungdomar. För att det ska bli bra över tid, med kontinuitet och långsiktighet så ansvarar #Vårabarnsframtid över detta i stadsdelarna.

Välkommen till några av

Våra projekt

Knattefesten

Gigantiskt pond hockey event för barn inomhus i Göranssons Arena, Sandviken i sex dagar. Barnen ska ha roligt, spela ishockey på ett lekfullt sätt där barnen hela tiden är nära pucken och känner delaktighet oavsett kunskapsnivå.

Massor av ungdomar & unga vuxna från ansvarsmodellen jobbar under eventet och vi skapar arbetstillfällen.

Rallarbollen

Gästriklands största fotbollsturnering arrangeras i åtta dagar i Norra Gävle. 144st lag deltog 2021. Massor av fotbollsslag från hela Sverige kommer till oss för att lira fotboll på fina fotbollsanläggningar med spela på naturgräs. Massor av ungdomar & unga vuxna från ansvarsmodellen jobbar under eventet och vi skapar arbetstillfällen. 33 st jobbade 2021.

Bästis och Snällis

Koncept för våra yngre, 0-8 år, och dess föräldrar. Bästis & Snällis är två ekorrmaskotar som ska vara allas bästisar och snällisar! Är barnens och föräldrarnas första kontakt med #Vårabarnsframtid och informerar om helheten. Består av hoppland, klubben, loppet, fotbolls, besök på dagis, idrottsskolor, kalas och naturligtvis BÄSTIS & SNÄLLIS själva.

Sommarglädje

Ett gigantiskt stort Sommarlovsäventyr för barn i årskurs 1-5 under fyra veckor på Sommarlovet! 944 st barn deltog 2021. Alla ska känna sig trygga hos oss och alla barn ska känna sig sedd, bekräftad, hörd och värdefull. I Sommarglädje ingår också ett inkluderingsprojekt där vissa barn deltar gratis som vi kallar för omvänd integration. Massor av ungdomar & unga vuxna från ansvarsmodellen jobbar under eventet och vi skapar arbetstillfällen. 108 st jobbade 2021.

Vävaren

Barn- & ungdomsverksamhet belägen i Industrihusets Vävarens lokaler på Storgatan 1 i Strömsbro sedan 1996. Verksamhet för årskurs 4-6 med fritidsklubben, verksamhet för årskurs 7-9 med fritidsgården och discon för årskurs 1-3. Grunden till #Vårabarnsframtid kommer från Vävaren med ansvarsmodellen, ung entreprenörskap, mobila och ett sätt att jobba med barn- & ungdomar. Vi bygger bärande relationer med barn- & ungdomar. Alla ska känna sig sedda, bekräftade, hörda, värdefulla och trygga. Vävaren är en mötesplats för barn- & ungdomar som präglas av fina värderingar.

Kompisar

Samarbetspartners

Värdegrund

Med ett stort hjärta, stort samhällsengagemang, lång erfarenhet av arbete med barn- & ungdomar, pedagogisk utbildning och ett brinnande engagemang för barn- & ungdomar har vi skapat #VÅRABARNSFRAMTID!

Vi respekterar varandra

Vi har roligt tillsammans

Vi är en bra kompis till varandra

Alla ska vara sedda, bekräftade, hörda och värdefulla

Alla är olika, olika är bra, alla får vara med och alla är lika värda.